Kinderdiëtetiek

Overgewicht bij kinderen is een steeds groter wordend probleem. De verleiding voor kinderen is tegenwoordig veel groter en dat maakt de keuze om gezond te eten lastiger. Voor kinderen geldt een andere BMI (Body Mass Index) dan voor volwassenen. In de praktijk helpen we uw kind te leren wat gezonde en verantwoorde keuzes zijn. Snoepen kan, alleen wat, hoeveel en met welke mate?

  • Wij behandelen kinderen met:
  • Overgewicht/Obesitas
  • Ondergewicht
  • Eetproblemen (selectief eetgedrag)
  • Downsyndroom en autisme
  • Andere verstandelijke/lichamelijke beperkingen

Wilt u graag aan de slag samen met uw kind? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op.