Onvoldoende groente en fruit

Ruim 6 van de 10 kinderen van 1 tot 12 jaar eten onvoldoende fruit en bijna 6 van de 10 eten onvoldoende groente. Iets minder dan de helft van de kinderen in deze leeftijdscategorie eet te weinig vis. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor die het CBS in 2014-2016 heeft afgenomen in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum.

Jongere kinderen eten meer fruit, groente en vis

Jonge kinderen eten vaker voldoende fruit, groente en vis dan oudere kinderen. Bijna de helft van de kinderen van 1 tot 4 jaar at volgens de richtlijnen voldoende fruit. Bij kinderen van 4 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar was dat met respectievelijk ruim 4 van de 10 en 2 van de 10 lager. Hetzelfde beeld is bij groente en vis te zien. Vergeleken met de kinderen van 9 tot 12 jaar aten tweemaal zoveel kinderen van 1 tot 4 jaar voldoende groente. Voor vis zijn de verschillen kleiner.

Kinderen met hoogopgeleide ouder eten gezonder

Kinderen van 1 tot 12 jaar van wie de ouder of verzorger een hoog onderwijsniveau heeft, voldoen vaker aan de normen dan kinderen met een middelbaar of laagopgeleide ouder. Zo voldoen ruim 4 van de 10 kinderen met een hoogopgeleide ouder aan de fruitnorm, tegen ruim 3 van de 10 met een laagopgeleide ouder.

Effect van te weinig groente en fruit

Kinderen die te weinig groente en fruit eten bouwen en vitamine en mineralen te kort op, met alle gevolgen van dien. Zo kunnen er groei- en concentratie problemen optreden, maar ook veranderde ontlasting en buikpijn klachten.
op lange termijn beschermt voldoende groente en fruit tegen hart en vaatziekten en verminderd het de kans op Diabetes Mellitus, darmkanker en longkanker.

Eet jouw kind niet voldoende groente en fruit? Wij kunnen helpen! Bel, stuur een email of vul het contact formulier in. Zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren

 

Bron: CBS, nieuws voor Diëtisten.