Moeders zijn in het algemeen niet goed in het signaleren van overgewicht bij hun eigen kind.
Van de te dikke kinderen wordt slechts 38% als zodanig door hun moeder aangemerkt. Het probleem speelt het sterkst bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar, dit blijkt uit onderzoek (bron: Nederlands  tijdschrift voor Voeding&Diëtetiek).  kinderen overgewicht

Voor ouders is het soms moeilijk om in te zien dat het kind te zwaar is. De diëtist is een aangewezen persoon om u hier bij te helpen. Inzicht krijgen in de huidige situatie, samen met uw kind is belangrijk. Daarnaast is goed om naar de toekomst te kijken en te bespreken hoe er gewerkt kan worden aan het te hoge gewicht. Er wordt kritisch naar de voedingsinname van uw kind gekeken, vervolgens krijgt u bruikbare adviezen. De voedingsinname van het kind wordt geoptimaliseerd, waardoor eventuele complicaties op latere leeftijd voorkomen kunnen worden. Denk hierbij aan diabetes en hart en vaat ziekten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op en ga samen met uw kind gezond het nieuwe jaar in.