Tarieven 2022

Vergoeding

Met alle bekende zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, hiervoor gelden verschillende tarieven. De zorgverzekeraar vergoedt standaard 3 uur in het basispakket, met extra uren in de aanvullende pakketten. De kosten worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico  (zie de lijst ‘Vergoeding via uw zorgverzekeraar’).

Ketenzorg voor chronische aandoeningen

Voor de aandoeningen diabetes mellitus, COPD en cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, kan de huisarts u via de zorggroep oude IJssel door verwijzen via de zogeheten  ‘ketenzorg’. Wanneer u via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico.

Tarieven

Komt u zonder verwijsbrief van uw arts of krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Dan gelden onderstaande tarieven.

In 2022 is het tarief voor niet gecontracteerde zorg of niet te declareren tijd € 17,50 per kwartier. Voor de consulten betekent dit het volgende:

Eerste consult

Gesprek van 60 minuten en 30 minuten uitwerktijd

€105,-

Vervolgconsult

Gesprek van 20 minuten en 10 minuten uitwerktijd

€35,-

Kort vervolgconsult

Gesprek van 10 minuten en 5 minuten uitwerktijd

€17,50

Telefonisch of E-mail consult

€17,50

Extra toeslag

Voor huisbezoek

€25,-

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, minimaal €17,50 Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als de zorg van een diëtist niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de kosten zelf te dragen.

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend informatief gesprek.