Tarieven

Bekijk hier informatie over vergoedingen vanuit de verzekeraar en onze tarieven.

Vergoeding

Met alle bekende zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, hiervoor gelden verschillende tarieven. De zorgverzekeraar vergoedt standaard 3 uur in het basispakket, met extra uren in de aanvullende pakketten. De kosten worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Klik hier om te zien of u aanvullend verzekerd bent voor Diëtiek: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Ketenzorg voor chronische aandoeningen

Voor de aandoeningen diabetes mellitus, COPD en voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, kan de huisarts u via de zorggroep oude IJssel doorverwijzen via de zogeheten ‘ketenzorg’. Wanneer u via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico.

Tarieven

Komt u zonder verwijsbrief van uw arts of krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Dan gelden de volgende tarieven.

In 2024 is het tarief voor niet gecontracteerde zorg of niet te declareren tijd € 20,00 per kwartier. Zie de prijzen in de tabel.

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, minimaal €20,00 Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als de zorg van een diëtist niet (meer) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de kosten zelf te dragen.

Eerste consult
Gesprek van 60 minuten en 30 minuten uitwerktijd

€120,-
Vervolgconsult
Gesprek van 20 minuten en 10 minuten uitwerktijd

€40,-
Kort vervolgconsult
Gesprek van 10 minuten en 5 minuten uitwerktijd

€20-,
Telefonisch of E-mail consult
€20-,
Extra toeslag
Voor huisbezoek

€29,-

Bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Vrijblijvend informatief gesprek

Neem contact op
Plan een afspraak