Belangrijk nieuws! Praktijk overname

Betreft: praktijkovername.

Geachte heer/mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende.

Na 12 jaar praktijk heeft Anneleen Visser besloten om haar werkzaamheden binnen de diëtistenpraktijk in Doetinchem en Zelhem over te doen aan haar collega Silke te Molder in samenwerking met Medsupport.

Anneleen Visser woont al enkele jaren in het westen van het land en het woon- werk verkeer begint zijn tol te eisen.

In de komende maanden zal Anneleen steeds meer werkzaamheden overdragen aan Silke te Molder en Medsupport. Anneleen is de komende periode nog wel aanwezig in de praktijk en zal ook nog voor enkele dagen cliënten behandelen.

Alle afspraken worden gewoon door gepland in de agenda. Tijdens de behandeling of telefonisch worden de voor u mogelijke opties besproken. De geplande consulten van Silke blijven gewoon staan en zullen niet veranderen.

Wat betekent dit concreet voor u?

Wij hebben als diëtist een plicht om patiëntendossiers 20 jaar te bewaren. Bij de overname zullen ook alle dossiers worden overgenomen door Medsupport. Heeft u hier bezwaar tegen laat het ons dan tijdig weten, maar in ieder geval voor 1 juli a.s. via info@anneleendietiste.nl of 0314-76 51 25. In dat geval zal uw dossier in bezit blijven van Anneleen Visser.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben dan wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Anneleen Visser & Silke te Molder